Contact Us

CONTACT US

  • John P. Rizzo, Chairman
  • Veteran’s Parking Inc.
    P.O. Box 20714
    Keizer, Oregon 97307
  • (503) 851-1819